اخبار فرش

فرش زمینه بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ساختمان تاریخی شرکت سهامی فرش ایران در کرمان و کارگاه بافت فرش برای صحن حضرت زهرا(س)بر لزوم احیا و نگهداری این ساختمان صد ساله به عنوان نمادی از پیشینه فرشبافی در کشور تاکید کرد و پیشنهاد تبدیل شدن آن به موزه فرش و برپایی دوره های آموزشی در آن را مطرح ساخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ساختمان تاریخی شرکت سهامی فرش ایران در کرمان و کارگاه بافت فرش برای صحن حضرت زهرا(س)بر لزوم احیا و نگهداری این ساختمان صد ساله به عنوان نمادی از پیشینه فرشبافی در کشور تاکید کرد و پیشنهاد تبدیل شدن آن به موزه فرش و برپایی دوره های آموزشی در آن را مطرح ساخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسان تولید و تجارت ایران ، محمدرضا نعمت زاده با تاکید بر اینکه فرش هم هنر است و هم صنعت و هیچ صنعتی را در ایران نداریم که اینچنین در اوج هنر نیز باشد گفت: همین کارگاه نشان می دهد که با سرمایه گذاری کمتری نسبت به سایر صنایع می توان اشتغالی مناسب ایجاد کرد.
گفتنی است با پخش قسمتی از برنامه "پردیس پارسی" که به بررسی وضعیت فرش کرمان و بی مهری ها به ساختمان قدیمی شرکت سهامی فرش ایران در این شهر می پرداخت، تدبیر برای احیا و رونق بخشیدن دوباره به این مجموعه در دستور کار استانداری کرمان قرار گرفت و با آغاز فرایند تولید فرش دستباف برای مفروش شدن صحن حضرت زهرا(س) در عراق این مهم شکل مشهودتری به خود گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با دریافت گزارش شرایط واگذاری ساختمان یادشده از سوی مرکز ملی فرش ایران بخشی از سفر یک روزه خود به کرمان را به بازدید از این ساختمان اختصاص داد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت

منبع :