کلکسیون فرش

طرح هراتی بافت یزد

قالی بافته شده توسط بافندگان یزد در اواسط قرن 13 هجری قمری در اندازه های 379 * 254 سانتی متر با طرح هراتی. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :