نواحی و مناطق قالی بافی

بازدید مشاور فرهنگی سایت از مجتمع تولیدی محصول محور کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایوان استان ایلام

گزارش تصویری

 

 

منبع :