اساتید فرش

نخستين جشنواره تجليل ازپيشکسوتان پژوهش در فرش برگزارمی شود

انجمن علمی فرش ايران در نظر دارد در راستای تقويت امر پژوهش در فرش دستباف، نخستين جشنواره تجليل از پيشکسوتان پژوهش در اين حوزه را در هفتم اسفند ماه 1393 در محل موزه فرش ايران برگزار کند.

در اين مراسم از دکتر حبيب الله آيت اللهی سردبير دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام تقدير خواهد شد.

موضوع نخستين دوره اين جشنواره اهميت پژوهش در هنرهای صناعی و به ويژه فرش دستباف و بزرگداشت نقش و جايگاه استاد گرانقدر دکتر حبيب اله آيت اللهی سردبير دوفصلنامه علمی-پژوهشی گلجام و عضو شورای علمی دانشنامه فرش ايران و عضو هيئت موسس انجمن علمی فرش ايران است،که در موزه فرش ايران به آن توجه خواهد شد.

زمان: پنجشنبه هفتم اسفند ماه 1393, ساعت 11

مکان: تالار همايش‌های موزه فرش ايران | «تهران - خيابان کارگر شمالی – تقاطع دکتر فاطمي»

حضور برای کليه علاقمندان آزاد است

انجمن علمی فرش ایران

منبع :