کسب و کار

با استاد حسین کاظمی حامد و تلاشهایش برای فرش ایران

گزارش تصویری

 

 

منبع :