نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سی وشش)

فرش شمارهٔ بیست و پنج: کاشان نمونهٔ دیگری از طرح‌های قالی کاشان است که در کاشان آن را حاج خانمی می‌نامند. این طرح در نزد قبایل قشقایی و مردم کرمان نیز رایج است.

رنگ زمینهٔ می‌انکار آبی و طرح دارای تنوع رنگی است.‌‌ همان طور که گفته شد این شهرستان محل بافت تعدادی از نفیس‌ترین قالی‌های ایرانی می‌باشد. طرح‌های اصیل ایرانی به گونه‌ای ناباورانه و تعجب انگیز طراحی می‌گردد و نقوش فرش کاشان نیز در این زمره قراردارد. برخی از تولیدات فرش کاشان صرفا جنبهٔ تزییناتی داشته و به عنوان کفپوش کاربردی ندارد. در کاشان قالیچه‌های صد در صد ابریشمی بافته می‌شود.
فرش کاشان دو پوده و با گره سنه بافته می‌شود. رنگرزان قدیمی کاشی برای تهیهٔ رنگ قرمز از گیاه روناس استفاده می‌کردند. مهم‌ترین طرح‌های آن شاه عباسی لچک ترنج، شاه عباسی افشان، گلدانی سرتاسری، ترنج قندیلی، محرابی با طرح درختی، هندسی جوشقانی، گلدانی حاج خانمی، منظره بافی و چهره بافی بوده است. سابقا قالیبافان کاشان قالی‌های خود را با کرک (پشم مرینوس) می‌بافتند ولی امروزه از این نظر دستبافته‌های قم بر آنان پیشی گرفته است. احیای مجدد قالیبافی در کاشان را باید مدیون طراح و بافندهٔ معروفی همچون محتشم بدانیم و البته نباید فعالیت‌های حاج حسن، حاج محمد جعفر اصفهانیان و استاد حسین کاشی را از یاد برد. کاشان همچنین محل سکونت هنرمندانی همچون اربابی، تفضلی‌، ثابت افسری می‌باشد
فرش کاشان دو پوده و با گره سنه بافته می‌شود. رنگرزان قدیمی کاشی برای تهیهٔ رنگ قرمز از گیاه روناس استفاده می‌کردند. مهم‌ترین طرح‌های آن شاه عباسی لچک ترنج، شاه عباسی افشان، گلدانی سرتاسری، ترنج قندیلی، محرابی با طرح درختی، هندسی جوشقانی، گلدانی حاج خانمی، منظره بافی و چهره بافی بوده است. سابقا قالیبافان کاشان قالی‌های خود را با کرک (پشم مرینوس) می‌بافتند ولی امروزه از این نظر دستبافته‌های قم بر آنان پیشی گرفته است. احیای مجدد قالیبافی در کاشان را باید مدیون طراح و بافندهٔ معروفی همچون محتشم بدانیم و البته نباید فعالیت‌های حاج حسن، حاج محمد جعفر اصفهانیان و استاد حسین کاشی را از یاد برد. کاشان همچنین محل سکونت هنرمندانی همچون اربابی، تفضلی‌، ثابت افسری می‌باشد.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :