کلکسیون فرش

قالیچه ی گل ابریشم با طرح لچک و ترنج طره ای

قالیچه ای گل ابریشم در اندازه های 126 * 200 سانتی متر با طرح لچک و ترنج طره ای کار بافندگان بیرجند. در متن عاجی رنگ فرش نقوش هراتی در ابعاد کوچک طراحی شده اند. این طرح که مورد استفاده ی فراوان بافندگان نواحی شرقی ایران است ، اصطلاحا خرده ماهی نیز می نامند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :