نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سی وهشتم)

فرش قم همانند قالی قبل بافت متراکم و یکنواختی دارد. قالی قم را به لحاظ آنکه دارای سایه‌های کم رنگی می‌باشد به راحتی می‌توان تشخیص داد.

قالی‌ای راکه در تصویر می‌بینید دارای زمینهٔ کرم و طلایی می‌باشد،طرح آن بوته می‌ری که این طرح در مشرق رواج زیادی دارد. طرح بوته می‌ری نه تنها در می‌انکار بلکه در حاشیهٔ اصلی نیز تکرار می‌شود. برخی مواقع برای طرح‌های جدید قالی قم از طرح‌های قدیمی موزه‌ها و مجموعه‌های قدیمی الگو برداری می‌گردد.

سایر ویژگی‌های فرش قم به شرح زیر است:
۱- غالب طرح‌های تزیینی
۲- کاربرد چله کشی فارسی
۳- دارای مهر بودن در یک طرف قالی
۴- رواج رنگ‌های طبیعی و شیمیایی
۵- استفاده از کرک در بافت فرش

ترجمه : عبدالله احراری

منبع :