کلکسیون فرش

قالیچه ی بافت مود خراسان

مود یکی از مراکز قالی بافی ایران است که سابقه بافت در آن به دوران قبل از سلسله صفویه نسبت داده شده است. قالیچه ی بافته شده در قرن 13 هجری قمری در اندازه های 199 * 132 سانتی متر و در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :