کلکسیون فرش

بته سرتاسری

این قالیچه نفیس را بافندگان خوش ذوق دُرُخش (از توابع بیرجند) که یکی از اولین مراکز فرشبافی ایران بوده است با طرح بته سرتاسری در اندازه های 153 * 269 سانتی متر به مجموعه فرش های ارزشمند ایران افزوده اند و در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :