نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل سی ونه)

فرش جوشقان کاشان جوشقان یکی ار مهم‌ترین مراکز قالیبافی کاشان به شمار می‌رود که در قرون دوازدهم و سیزدهم قالی‌های زیبا و خوش دستی را عرضه کرده است.

این قالی‌ها دارای گل‌های زینتی فراوانی بوده است که در می‌انکار فرش به همدیگر با سلیقهٔ فراوان اتصال یافته‌اند. قالی‌های فعلی جوشقان از نظر ظاهری اندکی متفاوت می‌باشند. طرحی را که در تصویر می‌بینید با سلیقهٔ خاصی به شبکه‌های ترنج گونه تقسیم شده‌اند که هر تقسیم با گل خاصی تزیین داده می‌شود. اغلب حالتی ترنج گونه نیز در وسط قالی‌های جوشقان دیده می‌شود. پشمم مصرفی قالی جوشقان بسیار عالی است.
جوشقان به عنوان مرکز تولید قالی‌های گلدانی بنا به نقل قول پروفسور پوپ امروز هم مرکز تولید فرش‌هایی است که دارای خصوصیات زیر است:
۱- در تمامی ابعاد تولید می‌شود.
۲- مشهور‌ترین طرح آن قاب قابی جوشقانی است که در داخل هر یک از قاب‌ها نقوش هندسی جای گرفته است.
۳- رنگ‌های آبی و قرمز به عنوان رنگ مسلط و از سایر رنگ‌ها برای ایجاد تضاد استفاده می‌شود.
۴- بافت قالی جوشقان درشت تا ظریف باف بوده و از گره فارسی استفاده می‌کنند.
۵- پشم مصرفی در قالی جوشقان مرغوب و ظریف می‌باشد.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :