در حاشیه

حیف نمودن اعتبارات فرش تحت عنوان آموزش و اشتغال همچنان ادامه دارد!(1)

از بدو تاسیس مرکز ملی فرش ایران همواره موضوع چگونگی هزینه کرد بهینه اعتبارات مرکز ملی فرش ایران مطرح بوده و به رغم اینکه مدافعان و دلسوزان فرش ایران همیشه پیشنهادات و راهکارهایی در این خصوص داشته‌اند اما مرکز به این مهم توجهی نکرده و هنوز هم حیف نمودن اعتبارات بخش آموزش توسط این مرکز ادامه دارد.


اصل ماجرا از این قرار است که اعتباراتی از مرکز با عنوان آموزش به استان‌ها ابلاغ می‌گردد و هریک از استان‌ها با توجه به سلیقه و چگونگی و روابط آنان با تشکلهای مختلف اجرای ان را به تعدادی از این تشکل‌ها واگذار می‌نمایند و این امر بدون هیچگونه تشریفات مناقصه و در بسیاری استان‌ها حتی بدون کوچک‌ترین اطلاع رسانی انجام می‌شود بطوریکه حتی فعالان فرش استان نیز ممکن است از چگونگی انجام این پروژه‌ها ی آموزشی مطلع نباشند.
انجام این امور برحسب نحوه رابطه سازمان با تشکل‌ها ی مختلف به اتحادیه صادر کنندگان یا بافندگان استان یا........... واگذار می‌گردد وآن تشکل‌ها نیز تعدادی بافنده را جمع آوری و نهایتا مطالبی در خصوص عیوب بافت و... به بافندگان منتقل می‌گردد.
برای سالیان متمادی این امر تحت عنوان دوره‌های به بافی انجام شد که بر اساس تحقیقات انجام شده از کمترین خروجی برخوردار بوده، لذا اکنون کلمه دیگری جایگزین به بافی شده و آن کلمه زیبای آموزش و اشتغال است!!
اما واقغیت آن است که تمامی آنچه اجرا می‌گردد‌‌ همان به بافی است و صرفا اسم آن تغییر نموده، همکاران مرکز نیز تلاش زیادی دارند که بر عملکرد استان‌ها نظارت داشته باشند تا حد اقل‌‌ همان به بافی در استان‌ها اجرا گردد و این اعتبار صرف هزینه‌های اداری نگردد! انتظار داشتم با توجه به اشراف عزیزان مرکز ملی فرش بر این موضوع امسال تجدید نظر اساسی در اجرای این دوره‌های آموزشی بعمل آید اما افسوس ظاهرا باید این آرزو را به گور برد!!
ادامه دارد

عبدالله احراری

منبع :