اخبار فرش

فرش ساروق استان مرکزی ثبت جهانی می‌شود

مدیرحمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فرش ساروق استان ‏مرکزی به عنوان یک محصول مهم استان مرکزی ثبت جهانی می‌شود.‏


سیدمهدی میرصالحی در کارگروه توسعه صادرات ‏استان مرکزی با اشاره به اینکه بحث مالکیت فکری و برند درکشور جدید بوده اظهار ‏داشت: درحال حاضر تمامی کشورهای به منظور رشد و توسعه دارای برندهای جهانی ‏هستند و توانسته‌اند بازارهای جهانی را در دست بگیرند.‏

وی افزود: ایران دارای محصولات مهم و استراتژیکی بوده که هم از نظر کمی و هم از ‏نظر کیفی دارای جایگاه بوده و مهم است و با این حال نتوانسته پیشرفت لازم را داشته ‏باشد و جایگاه واقعی خود را در تمامی عرصه‌ها گسترش دهد و حفظ کند.‏

مدیرحمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حقوق ‏مالکیت صنعتی در توسعه اقتصادی نقش اساسی و تعیین کننده دارد و در دنیای امروزی ‏این مهم به عنوان یک ضرورت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.‏

میرصالحی با اشاره به اهمیت و جایگاه جهانی برخی از محصولات در کشور گفت: ‏تعدادی از محصولات در ایران بسیار مهم و استراتژیک هستند که در این راستا وزارت ‏صنعت، معدن و تجارت باید این محصولات را در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت ‏جهانی برساند.‏

وی افزود: در مالکیت صنعتی تاکنون پیشرفت‌ نداشتیم و بیشتر محصولات با نام جاهای ‏دیگر وارد بازار عرضه می‌شود و ما در کشور به صادرات انبوه با کم‌ترین قیمت عادت ‏کرده‌ایم که اگر این محصولات با برند ویژه صادر شود ارزش افزوده بسیار بالایی برای ‏کشور دارد.‏

مدیرحمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: درحال ‏حاضر هیچ محصولی به ثبت جهانی نرسیده به جز فرش که در این راستا فرش 25 منطقه ‏باید به ثبت جهانی برسد و در حال حاضر فرش اصفهان، تبریز، قم و خوی به ثبت جهانی ‏رسیده است و فرش ساروق استان مرکزی نیز به زودی به ثبت جهانی می‌رسد.‏

میرصالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود ‏گفت: هماکنون 98 درصد زعفران کل دنیا در ایران تولید می‌شود که در این راستا هیچ ‏گونه برند سازی انجام نشده و این مهم مغفول مانده است.‏

وی افزود: با ثبت جهانی یک کالا دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند از نام و خصوصیات این ‏برند استفاده کند و از معروفیت و نام جهانی و امتیاز ان محصول سوء استفاده کند برای ‏ثبت جهانی محصول در ابتدا محصول باید ثبت بین المللی شود.‏

مدیرحمایت‌از مالکیت‌صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی ‏محصولات که باید دارای برند شوند ممکن است در یک‌ کشور در چند استان وجود داشته ‏باشند و باید براساس ویژگی‌هایی که در هر محصول جداگانه بررسی می‌شود ثبت بین ‏المللی انجام شود.‏

میرصالحی با اشاره به اینکه فرآیند ثبت ملی نیز 3 یا 4 ماه طول می‌کشد گفت: کار جهانی ‏با کار داخلی متفاوت است که باید در این راستا تعامل جهاد کشاورزی با صنعت، معدن و ‏تجارت افزایش داشته باشد و در راستای ثبت جهانی انارساوه با جدیت این مهم پیگیری ‏شود.‏

وی افزود: در کشور به ویژه در استان قابلیت‌های بسیاری از نظر تنوع محصولات ‏کشاورزی و صنعتی وجود دارد که باید در راستای ثبت جهانی آن‌ها گام برداشته شود که ‏ثبت جهانی محصولات 1 سال طول می‌کشد.‏

خبرگزاری تسنیم

منبع :