کلکسیون فرش

سجاده ی بلوچی

قالیچه ی تمام پشم کوچک در اندازه های 87 * 138 سانتی متر در طرح محرابی که نام آخوندی را بر خود دارد و کار بافندگان بلوچی مقیم سرخس است. این نوع قالیچه در بازار به نام سجاده ی بلوچی نیز شهرت دارد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :