نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل چهل)

فرش اصفهان شاه عباس یکی از بزرگ‌ترین حامیان معماری و هنر ضمن تاسیس کارگاه‌های قالیبافی در اصفهان این شهر را به پایتختی برگزید اکنون قرن هاست که قالی اصفهان در شرق و اروپا خرید و فروش می‌گردد.

هنوز هم اصفهان تولید کنندهٔ فرش‌های زیبا و محکم است که اغلب با تار و پود نخی و‌گاه با پود ابریشمی بافته می‌شود.نوع گره سنه و زمینهٔ آن قرمز یا قهوه‌ای رنگ بوده و دارای تنوع رنگی است. نمونه‌ای راکه در تصویر می‌بینید بسیار ریزبافت (هفتاد رج) بوده که البته قیمت چنین فرش مرغوبی بالاست. طرح این قالی دارای ترنج کوچک با گل‌های فوق العاده ظریف و لچک‌هایی که بسیار ماهرانه بافته شده است تزیین داده شده است. متن فرش با استفاده از گل‌های شاه عباسی، لاله و اسلیمی‌های ظریف آراسته و نوشتهٔ بالای آن نشانگر آن است که در کارگاه صیرفیان اصفهان شده است.
قالی‌های اصفهان دارای طرح‌های متقارن به ویژه لچک ترنج و ترنج‌ها معمولا گرد و مزین به هشت یا شانزده سر ترنج می‌باشند.همچنین از طرح‌های گلدانی، محرابی، درخت زندگی و جانوری هم در قالی اصفهان استفاده می‌شود. همچنین نقوش اسلیمی با رنگ روشن در قالی اصفهان خود نمایی می‌کند.
سایر ویژگی‌های آن به شرح زیر است:
۱- رنگ آبی و کرم و قرمز رنگ‌های مسلط قالی اصفهان می‌باشند.
۲- تار و پود نخی بوده و اغلب قالی‌های مرغوب چلهٔ ابریشمی دارند.
۳- گره نا‌متقارن و بافت آن دو پوده و پود‌ها اغلب به رنگ «آبی روشن است.
۴- قالی اصفهان فوق العاده ظریف باف می‌باشند.

ترجمه: عبدالله احراری

منبع :