کلکسیون فرش

دست بافته ای از طایفه ی یموت ترکمن

دست بافته ای شوکت مند به اندازه های 469 * 261 سانتی متر کار بافندگان ترکمنی از طایفه ی یموت مستقر در گنبد کاووس. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :