اخبار فرش

غبار فراموشی بر چهره صنعت دیر پای فرش کرمان/تصویر

دستمزد اندک زحمتکشان عرصه فرش کرمان به عنوان یک برند جهانی غبار فراموشی را بر این صنعت دیر پای کرمان پاشانده است.

 

منبع :