نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل چهل ویک)

فرش اصفهان به نظر نمی‌رسد که این فرش در اصفهان بافته شده باشد و احتمال دارد که در مدرسهٔ هنر تهران بافته شده باشد، این فرش درشت باف و خشن می‌باشد.


مهم‌ترین مراکز قالیبافی استان اصفهان عبارتست از:
۱- شهر اصفهان به عنوان مرکز تولید فرش‌های ظریف باف لچک ترنج شاه عباسی و اسلیمی.
۲- نایین به عنوان مرکز تولید فرش‌های لچک ترنج سنتی با رنگ‌های غالب آبی تیره و روشن، کرم، بژ و عدم استفاده از رنگ قرمز لاکی.
۳-کاشان به عنوان مرکز تولید قالی‌های پلونز که زمانی تصور می‌شد این قالی‌ها در لهستان بافته شده باشند.
۴- جوشقان به عنوان مرکز تولید قالی‌های گلدانی و جوشقانی.
۵- چهار محال و بختیاری که تاثیر بسیار زیادی از قالی اصفهان گرفته است.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :