کلکسیون فرش

خورجین قشقایی محرمات ستاره ای

خورجین قشقایی محرمات ستاره ای 130 * 67 سانتیمتر. منبع : گبه ها و قالیچه های عشایری فارس

منبع :