کلکسیون فرش

پرده ای محرابی سروی در گنجینه آستان قدس رضوی

طرح و نقش: محرابی سروی محل بافت: كرمان تاریخ بافت : اوائل قرن 14 هـ . ق

 

رجشمار : 45 گره در5/6 سانتیمتر

نوع گره : نامتقارن

ابـعـــاد : 135 ×243 سانتیمتر

جنس تار و پود : پنبه

جنس پرز : پشم                 

طرح محرابی که دروسط  آن درخت سروی نقش شده و درون سرو با بته جقه هایی به حالت قهر و آشتی مزین شده است .در دو طرف درخت سرو تصویر دوطاووس زیبا و برفراز آن دو پرنده کوچک شبیه طوطی دیده میشود .درفرهنگ اساطیری ایران سرو ،درخت همیشه سبز و نشانی از جاودانگی و سعادت می باشد و طاووس مظهر زیبایی ،عفت ، غرور ، خودپسندی و طوطی پرنده ای است باهوش که می تواند چون آدمیان تکلم کند و با استعداد و ذکاوت خویش از قفس رهایی یابد.

منبع :