نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل چهل وچهار)

شمارهٔ گلیم شیراز قبایل مختلف عشایر قشقایی شیراز گلیم‌هایی می‌بافند که این تصویر نمونه‌ای از آن تولیدات است.

در این گلیم دو ترنج تمامی متن را در بر گرفته و خطوط زیگزاگی قوی به وجود آمده‌اند.این خطوط زیگزاگ پر رنگ و ترکیبی از رنگ‌های آبی، قرمز و سبز است. در قسمت لچک تصاویر ستاره مانند و مثلث‌هایی وجود دارد که قابل توجه می‌باشد.
گلیم شیراز دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
۱- در متن آن نقوش متنوعی دیده می‌شود.
۲- در بعضی از گلیم‌های منطقهٔ فارس نقوش حیوانی دیده می‌شود.
۳- رنگ‌های آن روشن ودر بالا و پایین دارای حواشی اضافی است.
۴- اغلب توسط عشایر قشقایی تولید می‌گردند.
۵- رنگ‌های آن صد در صد طبیعی است.
۶- مواد اولیهٔ آن اغلب پشم است.

ترجمه: عبدالله احراری

منبع :