کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی طرح گل و حیوان

مجموعه جوزف مک مولن نیویورک ، اندازه 160 * 235 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :