نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل چهل وپنج)

شمارهٔ سی و چهارم: گلیم کردی ایران برخی از زیبا‌ترین گلیم‌های بافته شده توسط کرد‌های غرب ایران بافته شده است و گلیم کردی زمینهٔ تیره داشته و ناحیهٔ مرکزی آن دارای هشت ضلعی است که با ستاره گل آراسته شده است.

در این هشت ضلعی‌ها رنگ به صورت مورب به کار برده می‌شود و می‌انکار فرش با تعدادی از حاشیه‌های مناسب محدود شده است.
یکی از مناطق قالی بافی کردستان بیجار است که گلیم‌های این منطقه دارای ویژگی‌های زیر است‌ :
۱- معمولا طویل و باریک است.
۲- دارای ترنج‌های مثلثی یا لوزی شکل است.
۳- دارای دو حاشیه بوده و در حاشیهٔ خارجی آن طرح لاله عباسی بافته می‌شود.
۴- دارای نقوش انسانی یا حیوانی در متن یا حواشی است.
۵- سبک بافت آن به صورت پیچ باف می‌باشد.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :