کلکسیون فرش

بخشی از یک قالی قدیمی ایرانی

مجموعه جوزف مک مولن نیویورک ، اندازه 122 * 269 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :