نقوش و طرح های فرش

فرش قم (بخش دوم)

فرش قم را با توجه به تنوع طرح، رنگ، پرز، نوع بافت و الیافی که در آن به کار می رود، میتوان آیینه ای تمام نما از فرش ایران خطاب کرد.

 

 

نام طرح: تصویری
نقوش به کار رفته: بته،گلدان، لچل ترنج به صورت تلفیقی
مواد اولیه: چله پنبه ای، پود پنبه ای پرز پشمی
ابعاد: ذرع و نیم 104× 156
رج شمار: 55

نام طرح: واگیره ای یا بندی (درقم معروف به اعلا اعلا)
اقتباس از بیجار(معروف به لانه زنبوری)
نقوش به کار رفته: گل های ریز داخل بند ها.
مواد اولیه: چله ابریشم، پود پنبه ای، پرز پشم وابریشم (فرش گل ابریشم)
ابعاد: ذرع و نیم 104× 156
رج شمار: 60

نام طرح: درختی
نقوش به کار رفته: ترکیبی از درخت و گل و برگ و حیوانات
مواد اولیه: چله ی ابریشمی، پود پنبه ای، پرز کرک و ابریشم.(فرش گل ابریشم)
ابعاد: ذرع و نیم 104× 156
رج شمار: 60

نام طرح: محرمات (بته ای)
اقتباس از طرح های اراک
نقوش به کار رفته: بته
مواد اولیه: چله ی ابریشم، پود ابریشم، پرز ابریشم(فرش تمام ابریشم)
ابعاد: ذرع و چارک 80/ 0× 20/1

رج شمار:60

پژوهشگر: زهرا شوندی

منبع :