نمایشگاه ها و همایش ها

هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در استان یزد(3)

گزارش تصویری

 

با تشکر از خانم پگاه صادقی قلعه شاهی دانش آموخته فرش جهت تهیه این گزارش

منبع :