در حاشیه

سخنی با دست اندرکاران فرش کمیته امداد امام خمینی

نفس کار کمیته امداد در خصوص ایجاد اشتغال و به قول معروف آموزش ماهیگیری به جای دادن ماهی را می‌ستایم و همواره تلاش نموده‌ام تا انجا که توان دارم در خدمت این مجموعه باشم.


کمیته امداد در اکثر استانهای کشور در زمینه تولید و ترویج فرش فعالیت دارد. این کمیته تعداد قابل توجهی کار‌شناس فرش در اختیار دارد بطوریکه در اکثر شهرستانهای کشورنیز حداقل دارای یک نیروی رسمی (کار‌شناس فرش) می‌باشد.
به دیگر سخن تعداد کار‌شناسان و نیروهای فرش این کمیته در سطح کشورچند برابر نیرو‌ها وکار‌شناسان متولی فرش در سطح کشور است.کمیته امداد در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین تشکلهای تولیدی فرش در سطح کشور است وآمار تولیدات این کمیته در بسیاری از استان‌ها بالغ برپنج هزار متر در ماه می‌باشد.
بعد مثبت فعالیت کمیته امداد در زمینه فرش ایجاد درآمد بیشتر برای بافنده است. مواد اولیه و طرح ونقشه برای بافنده بدون دریافت وجهی در اختیار بافنده قرار می‌گیرد، خدمات فنی اعم از چله کشی و کاشف و نظارت درحین بافت در اختیار وی قرار می‌گیرد اما متاسفانه دست اندرکاران فرش کمیته امداد به رغم تلاش‌ها و زحمات فراوان نتوانسته‌اند ارزش افزوده تولیدات کارگاه‌های تحت پوشش را افزایش دهند که بخشی از این مشکل ریشه در عوامل زیر دارد:
الف: طرح و نقشه، تقریبا در اکثر استانهای کشوراین مشکل دامنگیر تولیدات کمیته امداد است نمی‌دانم چرا و به چه دلیل این عزیزان توجهی به سرمایه گذاری و هزینه کرد در خصوص طرح ونقشه ندارند، بنظر می‌رسد تلاش برای صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها مانع دسترسی آنان به طراحان برجسته کشور شده است غافل از اینکه هزینه کرد برای طرح و نقشه درواقع سرمایه گذاری است و اگر بخواهیم منافع بافندگان، منافع ملی و اشتغال پایداردر فرش داشته باشیم باید تا حد امکان در سرمایه گذاری و استفاده از طرح‌ها و نقوش متنوع تلاش نماییم.
ب- مواد اولیه: متاسفانه بافندگان فرش تحت پوشش کمیته امداد از عدم دقت دست اندرکاران فرش این نهاد در خصوص عدم تامیین مواد اولیه مرغوب بالاخص خامه با رنگ گیاهی گلایه و شکوه دارند
دوستان امداد لطفا «اول نقشه و طرح تا ۱۰۰ هم نقشه و طرح!

عبدالله احراری

منبع :