نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل چهل و هفت)

قالی ترکمن (تکه) بزرگ‌ترین قبیلهٔ ترکمنستان قبیلهٔ تکه می‌باشد که در اطراف شهر‌های عشق آباد و مرو زندگی می‌کنند.

قبیلهٔ تکه نیز فرش‌هایی با تار و پود و پرز پشمی و البته بافتی ظریف‌تر از قبیلهٔ یموت تولید می‌نماید. این قبیله دارای بافنده‌های ماهری است و بخش بزرگی ازتولید ترکمن را داراست.بافندگان تکه فاصلهٔ بین هشت ضلعی‌ها را با الگو‌ها و نمادهای خاصی مانند ستاره یا رطیلی پر می‌کنند.
ترکمن‌ها از پنج طایفهٔ معروف گوکلان، سالور، ارساری، تکه و یموت هستند. تکه‌ها از نوادگان تراکمهٔ آن سوی دریای خزر هستند. مهم‌ترین طرح‌ها و نقش‌هایی که در باقته‌های ترکمن مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از ماری گل، قاب سه گل‌، دورناق گل، تکه گل، قزل ایاق، تاج خروس، اورساری گل.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :