کلکسیون فرش

قالی طرح باغ ایرانی

مجموعه جوزف مک مولن نیویورک ، اندازه 180 * 248 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :