کلکسیون فرش

قالیچه گلدانی دوره صفوی

مجموعه جوزف مک مولن نیویورک ، اندازه 177 * 362 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :