اخبار فرش

گزارشی از هشتمین نمایشگاه فرش دستباف استان یزد

امسال نمایشگاه در جای همیشگی برگزار گردید ،از لحاظ شرکت کنندگان تعداد کمتری بودند ولی امسال همه شرکت کنندگان معنای نمایشگاه را بخوبی متوجه شده بودند و برای معرفی خود شرکت کرده بودند.


اما حضور تولید کننده خوب یزدی بنام نصیریانی و ارائه فرش بسیار خوب که یکی از کارهای خوبش بافت دوباره فرش سردارجنگی بامواد اولیه ابریشم و در ابعاد 5*8 و قیمت 400میلیون تومان زیبایی خواستی به ورودی داده بود.
ازفعالین این چند سال اخیر فرش شکاری بود که اوهم با تنوع در طرح ونقش و بافت موفق بوده است .
حضور چند شرکت کننده از گنبد کاووس حال و هوای خواستی به رنگهای گیاهی داده بود البته این رابایدگفت که فرش ابوالهادی کرمان نیز باطرحهای جدید و رنگهای جدید جلوه خواستی داده بود که کاش غرفه ابوالهادی بزرگتر بود چیزی که خودش هم قبول داشت.
حضور فرش تبریز و قم کمرنگ بود اما فرشهای بسیار خوبی آورده بودند و فرشهای اصفهان و کاشمر نیزحضور پررنگی داشتند.
البته این راباید گفت که تابلو فرش نیز حضور کمتری نسبت به سالهای گذشته داشت اما فروش نسبتا خوبی داشت.
اما از نظر اینجانب و صحبت با چند شرکت کننده دیگر مردم خرید کمتری نسبت به سال پیش داشتند که این امر در شهرهای دیگرنیزهمینگونه بوده است و امیدوارم بهتر گردد.
اما از اتفاقات دیگر که افتاده است و باید از گروه فرش سازمان صنعت و تجارت استان یزدتشکر فراوان بکنم کلاسهای جانبی نمایشگاه به میزبانی صنعت معدن وتجارت ومدرسین مرکز ملی فرش ایران می باشد.
حضور کمرنگ دانشگاها نیزجای بسی فکر را ایجاد می کند و فقط دانشگاه علم وهنر اردکان حضور داشتند.
اما در کل نمایشگاه امسال بعلت رکود باز ضعیف تر برگزار گریدد که از لحاظ شرکت کننده و چه از لحاظ مشتری .
بهترینها را ازخدای گرامی برای تمامی دوستان آرزومندم

سید ابوالفضل وارسته کارشناس ارشد هنر

منبع :