کلکسیون فرش

بخشی از یک قالی دوره صفوی

مجموعه جوزف مک مولن نیویورک ، اندازه 106 * 119 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :