اخبار فرش

دوستداران آلمانی «حافظ» در راه ایران

سومین «کاروان‌ صلح و نوروز» نیمه دوم فروردین‌ماه 94 از آلمان به ایران وارد می‌شود، همراهان این کاروان که هنرمندانی جوان از ایالت «وایمار» آلمان هستند، قرار است در این سفر شیراز، شهر حافظ شاعر مورد علاقه گوته را ببینند.

پیروزان محبوب، یک تاجر جوان فرش در آلمان است که پنج سال پیش «خانه‌ ایران» را به شکل مستقل و بدون وابستگی به شخص،حزب یا گروه خاصی در شهر وایمار راه انداخت و فرش و صنایع دستی را پلی برای بیشتر کنجکاو کردن آلمان‌ها نسبت به ایران کرد. او سعی در برقراری گفتمان صلح بین «وایمار» و «شیراز» دارد و هر سال برای حافظ در وایمار، مدفن گوته شاعر آلمانی که شیفته حافظ بود، مراسمی برگزاری می‌کند و چند سالی هم می‌شود که پیگیر طرح خواهرخواندگی این دو شهر است.

ایران

منبع :