نمایشگاه ها و همایش ها

ستاد نمایشگاه بیست و چهارم به نشست پنجم رسید

پنجمین نشست بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با حضور اعضا در مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در این نشست افزون بر اعضای ثابت،معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران و مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت یادشده نیز به دعوت مرکز ملی فرش ایران حضور یافتند تا اعضای ستاد با ضوابط و شرایط لازم برای اجرای نمایشگاه آشنا شده و در گفت و گویی دو سویه، در بررسی شرایط مجری پیشنهادی -اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران- تسریع صورت پذیرد.

در آغاز این نشست سرپرست مرکز ملی فرش ایران ضمن مروری بر اقدامات انجام شده پس از برگزاری نمایشگاه بیست و سوم تاکنون، از حسن نیت مرکز برای واگذاری امور به تشکل های فرش دستباف و استقبال از اجرای نمایشگاه توسط اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران سخن گفت و در ادامه از عدم حضور رییس و اعضای این تشکل در جلسه گلایه کرد.

حمید کارگر با اشاره به اینکه پس از دریافت نامه درخواست اجرای نمایشگاه و برنامه های اتحادیه یادشده، این درخواست برای بررسی و صدور مجوز به شرکت نمایشگاه ها ارسال شده است، به نامه واصله از این اتحادیه در روز گذشته مبنی بر مسکوت ماندن جلسات ستاد تا تعیین مجری انتقاد کرد و عدم حضور در جلسه را نیز مناسب و منطقی ندانست.

وی همچنین به اعتراض ها و نامه های دیگر تشکل های فرش از جمله اتحادیه فرش روستایی کشور، اتحادیه تعاونی های فرش شهری و نیز شرکت سهامی فرش اشاره کرد که پیشنهاد مجری در نشست قبلی ستاد را بدون اقناع عمومی و بدون ارایه برنامه اجرایی و عملیاتی نادرست شمرده اند.

در ادامه این نشست معاون امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه ها به توصیف و تشریح ضوابط مجریان نمایشگاه ها پرداخته و اعلام داشت نمایشگاه هایی مانند فرش که در مساحتی بین 20 تا 30 هزار مترمربع برگزار می شوند طبق ضوابط باید مجریانی در گرید A داشته باشند و شرکت نمایشگاه ها حاضر به پذیرش این ریسک برای سپردن چنین نمایشگاهی به مجریانی که در این گرید نباشند نخواهد بود.

قنبری همچنین اعلام کرد: نمایشگاه فرش از نظر متراژ در گرید A بوده اما به علت نگاه حمایتی دولت از نظر تعرفه در گرید C قرار دارد و از این رو برای مجریان چندان مقرون به صرفه نیست و صرفاً به علت آنکه برگزاری آن نوعی برند برای مجری به شمار می آید مورد تقاضا و پذیرش است.

وی همچنین گزارشی از تقویم نمایشگاهی در سال آینده و وضعیت جدید خدمات دهی شرکت نمایشگاه ها ارایه کرد.

در ادامه این نشست نیز اعضای ستاد به ارایه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و در نهایت چنین مصوب شد که جلسات ستاد همچنان به جدیت دنبال شود و با توجه به آن که شرکت نمایشگاه ها طبق آنچه در جلسه اعلام شد موافق واگذاری اجرای نمایشگاه فرش به مجری پیشنهادی نیست، مجری پیشین –شرکت بازرگانی ایدرو- که همچنان متقاضی برگزاری این دوره از نمایشگاه است و مورد تایید اعضای ستاد نیز قرار دارد پس از دریافت نظر قطعی شرکت نمایشگاه ها عهده دار اجرای این رویداد شود و ستاد همچنان به عنوان نهاد سیاست گذار، برنامه ریز و ناظر بر کار مجری اشراف داشته باشد.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :