اخبار فرش

آیین افتتاح بزرگ ترین کارگاه فرش دستباف کشور دراصفهان

  بزرگ ترین کارگاه فرش دستباف کشور در اصفهان به منظور اجرای پروژه بزرگ تلویزیونی(( تار و پود )) ومعرفی بهتر این هنراصیل ایرانی به مردم باحضور هنرمندان ومسوولین دراصفهان افتتاح شد.


خبرگزاری ایرنا

منبع :