کلکسیون فرش

قالیچه تصویری تبریز

پشم ، 1890 میلادی ، اندازه 91 * 135 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :