نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل پنجاه)

فرش افغان فرش‌های افغانی برای سالیان متمادی تقاضای نسبتا خوبی داشت که احتمالا این امر بیشتر به خاطر رنگ قرمز تند، طرح ساده، پرز بلند و قوی و قیمت مناسب آن می‌باشد.

کابل پایتخت افغانستان مرکز اصلی جمع آوری فرش‌های افغانی است.ساختار فرش افغان از پشم است ولی به ندرت از موی بز نیز استفاده می‌گردد. گره رایج در بافت فرش افغانستان گره سنه است و رنگ غالب فرش‌های قدیمی افغانی مسی می‌باشد.
عمدتا فرش‌های افغانی توسط قبایل پشتون و ترکمن بافته می‌شوند. ترکمن‌های افغانستان در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی به افغانستان مهاجرت کردند که شامل اقوام ارساری، تکه، یموت و ساریخ هستند. برخی از دستبافته‌ها نیز مربوط به اقوام بلوچ و ازبک افغانستان است. بیشتر دستبافته‌ها جنبهٔ خود مصرفی دارد که شامل چنته، توبره، جوال، کیف و کفپوش می‌باشد. دستبافته‌های افغانی عمدتا تک پوده و تخت باف هستند. از دسامبر ۱۹۷۹ که رژیم کمونیستی تحت سلطهٔ شوروی سابق حکومت افغانستان را به دست گرفت، مبارزات مردم افغانستان بر علیه حکومت کمونیستی شکل گرفت که منجر شد بافندگان افغان فرش‌های مشهور به فرش‌های جنگ را ببافند. لازم به تذکر است که هرات، کابل، مزار شریف، دولت آباد، کندوز و شبرگان از مهم‌ترین مراکز قالیبافی افغانستان می‌باشند.

ترجمه:عبدالله احراری

منبع :