کلکسیون فرش

قالی نقش بوته سرتاسری تبریز

پشم و پنبه ای ، اواسط قرن بیستم ، اندازه 298 * 408 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :