کلکسیون فرش

تابلو فرش شبستان مسجد وكيل در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح  :شبستان مسجد وكیل تاریخ بافت : 1376 هـ . ش  محل بافت : اصفهان

 

مدت بافت : 3سال

طراح و نقطه چین : فیض الله صفدرزاده و نوروز حفیظی

بـافنـده : خانم آیتی

اهـدائی : حاج فیض الله صفدرزاده

 نوع گره : نامتقارن

رجشـمـار : 75 در 5/6 سانتیمتر

ابـعـــاد : 96 * 130 سانتیمتر

جنس پـود : ابریشم

جنس تـار : ابریشم

 جنس پـرز : پشـم

نوع رنگ : طبیعی ،شیمیایی

این تابلو فرش زیبا نمایی از شبستان مسجد وكیل شیراز است . بنایی زیبا و مستحكم كه به دستور كریم خان زند درسال 1152 ه ق ،با مساحت 20هزار متر مربع بنا شد . و از لحاظ هنری و معماری دارای اهمیت بسیار است .از نكات قابل توجه این بنا وجود 48 ستون سنگی یكپارچه با خطوط مارپیچ است استاد صفدرزاده حقیقی به گونه ای در طراحی این تابلو فرش هنر را به تجلی كشیده است كه گویی بنا را در قاب ، مقابل روی بیننده قرار دارد و سرپنجه توانمندبافنده و طراح به گونه ای این خطوط مارپیچ را نقش كرده است كه گویی حجاری بر سنگ كرده است .

منبع :