نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل پنجاه و دو)

فرش افغانستان (قوچکی) خصوصیات تکنیکی بافت و رنگبندی این قالی مانند سایر فرش‌های افغانی است. جایگاه این فرش در ورودی چادر و آلاچیق است.

فرش فوق دارای طرح صلیب گونه‌ای می‌باشد که به وسیلهٔ آن قالی به چهار قسمت تقسیم می‌شود که هر قسمت دارای طرح قوچکی می‌باشد.زمانی تصور می‌شد که این نگارهٔ قوچکی طرح صلیب بوده که توسط بافندگان مسیحی بافته شده است اما این موضوع واقعیت ندارد واین نقوش هیچ ربطی به حضرت مسیح ندارد، بلکه نگارهٔ قوچکی است که در تعداد زیادی از نگارهٔ ترکمن نیز وجود دارد.

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :