کلکسیون فرش

قالی حیوان دار تبریز

قالی حیوان دار تبریز ، 1890 میلادی ، اندازه 454 * 755 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :