موزه های فرش

موزه فرش هنرستان هنرهای زیبای اصفهان (بخش دوم)

فرشهای گسترده ( بر روی زمین)

معایب موجود در این روش:


گستردن بر روی سرامیک ها باعث تا خوردن گوشه های فرش و لول شدن کناره ها شده و سر ریشه ها نیز بر روی زمین رها شده اند.

 

2_نور پردازی:


الف: توسط نور طبیعی در روز با استفاده ازپنجره های مشبک.
ب: توسط لامپ هایی که در سقف موزه تعبیه شده اند.

 

3_تهویه:
تهویه هوا داخل موزه با استفاده از اسپیلت انجام شده که از پخش شدن رطوبت در هوا جلوگیری میکند.

 

4_هوا دهی و مرمت:
فرش های موجود در موزه، از زمانی که بافته شده بودند تا راه اندازی موزه در انبار هنرستان نگه داری می شدند تا سال 1388 که از انبار جهت نمایش به موزه انتقال یافتند و در این چند سال هیچ گونه عملیات مرمت، هوا دهی و یا شستشو روی ان ها انجام نشده، و این منجر به آسیب دیدگی هایی در فرش ها شده است. برخی از آنها در شرایط نا مناسب انبار دچار بید خوردگی، لول شدگی وآسیب در ناحیه ی شیرازه و سرریشه ها شده و احتیاج به مرمت دارند.

زهرا شوندی و فرگل رکنی

منبع :