کلکسیون فرش

قالی حیوان دار تبریز

قالی حیوان دار تبریز ، اواخر قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 231 * 302 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :