اخبار فرش

۱۷ هزار قالی باف در زنجان بیمه تامین اجتماعی هستند

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: با اجرای طرح شناسنامه دار کردن دار قالی ها تاکنون با پایش انجام شده ۱۷ هزار و ۵۳۶ نفرتا بهمن ماه سالجاری بیمه تامین اجتماعی شده اند.

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این راستا ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در زنجان بیمه صنایع دستی و مابقی یعنی ۱۴ هزار نفر بیمه فرش هستند.

وی اظهار داشت: با پایش انجام شده و نظارت و بازرسی ها ۱۷ هزار و ۵۳۶ نفر فرش باف در زنجان فعالیت می کنند.

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طرح اجرای شناسنامه دار کردن دار قالی ها در زنجان از مهرماه سال جاری در استان زنجان شروع شده است.

وی اظهار داشت: قالی بافان برای شناسنامه دار کردن قالی خود به اتحادیه فرش و قالی بافان مراجعه کنند و یک نسخه از طرف اتحادیه را به سازمان تامین اجتماعی بدهند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اگر قالی بافان شناسنامه دریافت نکنند بیمه آنها صادر نخواهد شد و تمدید هم نخواهد شد.

جعفری تصریح کرد: در شهرستان ها قالی بافان به سازمان صنعت، معدن وتجارت و یا دفاتر شرکت های تعاونی روستایی مراجعه کنند و قالی خود را شناسنامه دار کنند.

وی گفت: هدف از شناسنامه دار شدن قالی فرش بافان این است که میزان بافت قالی فرش کنترل شود و در این دستور العمل تعیین شده به سازمان فرش میزان بافت مشخص شده است.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: از زمان اجرای طرح تا بهمن ماه سالجاری دار قالی ۱۰ هزار قالی باف شناسنامه دار شده است.

خبرگزاری مهر

منبع :