کلکسیون فرش

قالیچه لچک و ترنج دار تبریز

قالیچه لچک و ترنج دار تبریز ، 1910 میلادی ، اندازه 132 * 209 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :