اخبار فرش

حال ناخوش بافندگان اصیل ترین فرش جهان

فرش ترکمن آیینه ای از فرهنگ است که در گذر زمان با هر نقش، شکل و رنگی، تاریخی را در خود ثبت کرده است.


به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، فرش ترکمن آیینه ای از فرهنگ است که در گذر زمان با هر نقش، شکل و رنگی، تاریخی را در خود ثبت کرده است.تار و پود فرش ترکمن نمایانگر رنج ها و شادمانی بافندگانی است که سال های سال با نقش های قالی درآمیخته است. این روزها بافندگان فرش حال و روز خوشی ندارند و دسترنجی که از رنج بافت عایدشان می شود، گرهی از زندگیشان نمی گشاید و مرهمی بر زخم هایشان نیست. طبق آخرین آماری که در این زمینه ارائه شده 21 هزار بافنده فرش دستباف وجود دارد که با تولید میانگین سالانه 400 هزار مترمربع فرش، 9 درصد از کل فرش دستباف تولیدی در کشور را به خود اختصاص داده اند، اما در این میان، بافندگان فرش ترکمن، سهمی از این آمار ندارند و برخوردار نبودن از دانش کافی برای بازاریابی، بسنده کردن تنها به چند طرح و نقش، استفاده از مواد اولیه نامرغوب،کم رنگ بودن دامنه پیوند میان علم و تولید و نبود مدیریت در زنجیره تولید موجب شده است تا فرش ترکمن دیگر رنگ و رویی در بازار نداشته باشد و روز به روز از تعداد بافندگان کاسته شود.

خبرگزاری تسنیم

منبع :