کلکسیون فرش

قالی جدید پشم و ابریشم تبریز

نقش محرمات ، اندازه 301 * 396 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :