نمایشگاه ها و همایش ها

دومین نمایشگاه فرش وتابلو فرش شهربابک

گزارش تصویری

 

باتشکر از خانم شیما شریفی

منبع :