کلکسیون فرش

قالی تبریز نقش ماهی درهم

پشم و پنبه ، قرن بیستم ، مهر ایجادی ، اندازه 298 * 384 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

منبع :