در حاشیه

عدم نظارت وکنترل حتی باعث گندیدن نمک می گردد!(3)

اتحادیه‌های صنفی بافندگان فرش از حرف تا عمل!


در قسمتهای قبلی دلایل انحراف بخش قابل توجهی از اتحادیه‌های صنفی بافندگان را بیان کردم و عرض کردم عدم نظارت کافی بر این اتحادیه‌ها باعث گردیده انحرافات بسیاری در این اتحادیه‌ها شکل گرفته به طوریکه به جرات می‌توان ادعا کرد که عملا زیان وجودی برخی از آنان بمراتب بیشتر از عملکرد مثبت این تشکل در برخی شهرستان‌ها است. اتحادیه‌های صنفی بافندگان فرش دستباف حلقه واسطه‌ای هستند که محل اتصال بخش دولتی با تولیدکنندگان و بافندگان فرش و از طرف دیگر حلقه اتصال بافندگان و تولید کنندگان فرش با همدیگر است.
این سخن بدان معنی است که اتحادیه‌های صنفی فرش دستباف باید فارغ از هرگونه فعالیت اقتصادی و رقابتی با موکلین خود به همه آنان خدمات بدهند،در این تشکل باید همه اشخاص حقیقی وحقوقی به همدیگر معرفی گردند تا چرخ روزگار آنان بدون هیچگونه نگرانی گردش خود را داشته باشد.
برخی اتحادیه‌های صنفی بافندگان در اولین اقدام انحرافی خودشان اقدام به ایجاد آموزشگاه قالی بافی نموده (بصورت مستقیم یا تحت پوشش غیر مستقیم) و عملا آموزشگاه‌های قالی بافی را از رونق انداخته و باعث تعطیلی بسیاری از آموزشگاه‌های قالی بافی شدند این درحالیست که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانست جریان کار به گونه‌ای اصلاح شود که هم مشکل بافنده حل شده و هم چرخ فعالیت این آموزشگاه‌ها چرخش خود را داشته باشد.
درادامه کار برخی از اتحادیه‌های صنفی محلی شد برای اینکه بافندگان برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از دسترس آنان خارج شده و عملا بهترین بافندگان صرفا برای رییس یا اعضای هیئت رییسه اتحادیه صنفی بافندگان ببافند. حتی برخی از این اتحادیه‌ها به بهانه‌های مختلف عملا سرمایه گذاری در تولید فرش را متوقف نموده و کار به جایی رسیده که در یکی از استان‌ها اتحادیه صنفی بافندگان کارگاه قالیبافی کمیته امداد را پلمب می‌نماید! (با انگیزه جلوگیری از ایجاد فضای رقابتی)
عدم نظارت بر اتحادیه‌های صنفی بافندگان باعث گردیده که برخی از آنان به صورت خانوادگی اداره شود و ترکیب هیئت رییسه عمدتا به صورت فامیل درآید.!
درنظر داشته باشید که این اتحادیه‌ها به دلیل فراوانی تعداد بافندگان و اجبار به عضویت برای برخورداری از مزایای بیمه از اتحادیه‌ها ی پر درآمد محسوب می‌شود.

ادامه دارد...

عبدالله احراری

منبع :